Jaarvergadering

Op vrijdagavond 18 januari vind de jaarlijkse jaarvergadering plaats. Het bestuur zal het afgelopen jaar met jullie doornemen op alle fronten en tevens ook uitleggen waar men momenteel aan werkt voor de komende tijd.

In het bestuur zullen verschillende verschuivingen plaatsvinden. Stefan van Hooydonk zal stoppen als secretaris (en bestuurslid) en binnen het bestuur zal deze taak overgenomen worden door Marit Damen. Daarnaast zijn tussentijds aftredend Eric van Unen en Mandie Embregts. Met de plaatsen die vrij komen in het bestuur, de lopende zaken en de toekomstplannen, dragen wij graag René Koeken, Erik Brait en Jente van Gastel voor als nieuwe bestuursleden.

In de bijlage vinden jullie de volledige agenda van deze avond. Aansluitend op de jaarvergadering vind de ontwerppresentatie voor het ontwerp voor 2019 plaats. Begin januari zal de kiescommissie het ontwerp voor het komende jaar gaan kiezen.

Download onderstaand de agenda van de jaarvergadering:

Agenda Jaarvergadering