Het eerst corso rijdt in 1936 door de Zundertse straten en bestaat uit een optocht van versierde fietsen en enkele versierde wagens. In die tijd is er nog geen sprake van buurtschappen die aan het corso deelnemen. Er wordt voornamelijk door families en verenigingen deelgenomen aan het corso. Dit zal tot net na de Tweede Wereldoorlog voortduren. In de beginjaren zijn er wel een aantal Klein Zundertse mensen actief, zoals de familie Van Laerhoven, Moerse Boys, Gilde St. Willebrordus en Gilde Eendracht Maakt Macht.

Ook in oude krantenknipsels komen we bij diverse activiteiten, welke op corsomaandag georganiseerd werden, een aantal Klein Zundertse namen tegen. Bij deze activiteiten moet men denken aan ringsteken te paard of op de fiets, koers met step, hardlopen met hindernissen, mastklimmen, schoentje rapen en zaklopen.

Na de oorlog worden de krachten gebundeld en worden er buurtschappen opgericht. In 1946 starten een 7-tal buurtschappen, waaronder Klein Zundert, hun activiteiten. De daaropvolgende jaren zullen er nog verschillende buurtschappen volgen.

Begin 1946 komen een aantal leden van een feestcomité dat de gouden bruiloft van Kees en Jo Zagers-van Nijnatten geregeld had, bijeen met als doel het oprichten van een buurtschap om deel te gaan nemen aan het Zundertse Bloemencorso. Het eerste bestuur bestaat uit Charles Snepvangers, Adriaan van Laerhoven, Louis Havermans, Louis Hereygers, Jan Nouws, Willem de Bruijn en Jan de Bruijn. Dankzij het initiatief van deze heren bestaat deze buurtschap inmiddels 70 jaar. In die 70 jaar heeft onze buurtschap al 17 eerste prijzen behaald (waarvan één met een groep in 1949) en vele ereprijzen. Met name de jaren ’70 waren erg succesvol op dit gebied.

In 1950 wordt voor de allereerste keer de hoogste trede van het ereschavot behaald met de wagen ‘Edele Brabant were di’, naar een ontwerp van Charles Snepvangers. De voorlopig laatste eerste prijs dateert van 2004. De wagen ‘Camouflage’ van Huub van Caam en Pieter Meeuwissen wint met een ruime voorsprong het corso. De gehele historie van het buurtschap is in afbeeldingen van alle groepen en wagens vereeuwigd op het plafond van ’t Corsohûske, de vaste bouwlocatie van het buurtschap aan de Pastoor van Vessemstraat 48 te Klein Zundert. Al sinds 1992 is het buurtschap hier gehuisvest en zal daar ook de komende jaren nog blijven, na enkele omzwervingen door Klein Zundert heen.

In die vele tientallen jaren dat de buurtschap inmiddels bestaat, hebben vele, vele, vele Klein Zundertenaren zich belangeloos ingezet voor het buurtschap. Een aantal van hen mag met recht de titel erelid dragen: Ellie Snepvangers, Bart Nouws, Rinus Boomaerts en Ad de Bruijn. Helaas zijn ons ook twee ereleden ontvallen: Jacobus (Coop) Kustermans en Rinus Dekkers.

Buurtschap Klein Zundert bestaat op dit moment uit circa 375  huishoudens die lid zijn en op wiens steun gedurende het jaar gerekend kan worden. Jong en oud, man en vrouw: iedereen is bij de buurt betrokken en welkom. Een gezonde basis voor een succesvolle toekomst van buurtschap Klein Zundert.